תקנון תשלום בכרטיס אשראי מידע  >  תקנון תשלום בכרטיס אשראי
לכל שאלה התקשרו: 054-4243079
דף הבית אחים/יות מרכזי תחום קישורים מצגות הצעות עבודה יצירת קשר פורום

תקנון תשלום בכרטיס אשראי

 כללי 
1 . בעת תשלום דמי חבר בכרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי
והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום
מאובטח בתקן
PCI DSS. 2 . כל הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגלישה .
3 . אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על
עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים .
4 . במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה . לא
מתקבלים כרטיסי אשראי דיינרס אמריקן אקספרס וכרטיסי טעינה.
5 . העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר
או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .
6 . האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשלם תחול על המשלם
והמשלם ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי
המחשב כפי שיופיעו אצל העמותה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי
הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף .
7 . הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים .
אבטחת מידע ופרטיות
8 . העמותה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי
זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין .
9 . העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה
מוצפנת בטכנולוגית SS
10 . העמותה שומרת על פרטיות חברי העמותה ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים .
11 . במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או נובעים מכוח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה .
12 . העמותה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשלמים ורשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות . 13 . הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהעמותה עשויה להידרש למסור פרטים מזהים אודות משתמשים, ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים בחברה, את מספר ה -IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את
המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט והוא מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של שהעמותה לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתאם לדרישת הדין ו/או בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות, ללא כל צורך
בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה במקרים כאמור .
מדיניות הפעילויות והשירותים הניתנים לחברי העמותה
14 . הסדנאות, האירועים יתקיימו על פי התאריכים אשר יוחלטו על ידי הנהלת העמותה מעת לעת ויפורסמו באתר האינטרנט של העמותה ובכל אמצעי פרסום אחר העומד לרשות העמותה והכל לפי החלטת הנהלת העמותה .
אחריות
15 . העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל פתיחת קורס/ אירוע. במקרה של ביטול יוחזר התשלום במלואו .
16 . העמותה מתחייבת להשתמש בכספי דמי החבר למימוש מטרות העמותה בלבד .
17 . התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה .
18 . לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2020.
כנסים ואירועים קרובים
27/06/2023 - הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 2023
הכנס השנתי יתקים ביום שלישי 27.6.23 באולם אקספו תל אביב (גני התערוכה).
לחצו לפרטים נוספים >>
לקבלת פרטים ויצירת קשר השאירו פרטים
שם:
טלפון: *
מייל:
 
פרטי התקשרות

054-4243079
רביבים 7 גבעתיים, 5348505בניית אתר: NetOne