דף הבית > הדרכת מטופלים > טיפול פומי
טיפול פומי
 תרופות לטיפול פומי - עודכן 31.1.2015
 
1. ABIRATERONE ACETATE - Zytiga 

2. BUSULFAN - Myleran

3. CAPECITABINE - Xeloda 

4. CHLORAMBUCIL - Leukeran

5. CYCLOPHOSPHAMIDE - Cytoxan 

6. DASATINIB - Sprycel 

7. ERLOTINIB - Tarceva 

8. ESTRAMUSTINE - Estracyt ,Emcyt

9. ETOPOSIDE - VP-16 , Vepesid

10. EVEROLIMUS - Afinitor

11. GEFITINIB - Iressa

12. HYDROXYUREA - Hydrea ,Droxia

13. IBRUTINIB - Imbruvica

14. EVEROLIMUS - Afinitor

15. LAPATINIB DITOSYLATE - Tykerb

16. LENALIDOMIDE - Revlimide

17. LOMUSTIN - CeeNu

18. MELPHALAN - Alkeran

19. MERCAPTOPURINE - Purinetho 6MP

20. METHOTREXATE - Trexal MTX

21. NILOTINIB - Tasigna

22. PAZOPANIB - Votrient

23. PROCARBAZINE - Matulane

24. SORAFENIB - Nexavar

25. SUNITINIB - Sutent

26. TEMOZOLOMIDE - Temodal

27. THALIDOMIDE - TNF-alpha

28. THIOGUANINE - Thiogunine ;6-TG-6